Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Nickelallergi

Förstoring
Diagram

Andelen vuxna (19–81 år) i Sverige som uppgav att de var känsliga/överkänsliga eller allergiska mot nickel. Förändringen mellan 1999 och 2007 är inte statistiskt signifikant.

Förstoring
  • < 20 %
  • 20–22 %
  • 22–24 %
  • 24 –26 %
  • > 26 %

Regional fördelning av andelen kvinnor (19–81 år) som 2007 uppgav att de var känsliga/överkänsliga eller allergiska mot nickel.

Nästan 900 000 vuxna uppger att de har besvär av nickel

Nickel är den vanligaste orsaken till kontaktallergi och allergiskt kontakteksem. Av alla nickelallergiker utvecklar 30–40 procent handeksem som ofta blir kroniskt, svårbehandlat och orsakar sjukskrivning, arbetsbyte och stora samhällskostnader. I en nationell miljöhälsoenkät (NMHE07) framkom att 13 procent vuxna är känsliga/överkänsliga eller allergiska mot nickel. Betydligt fler kvinnor (23 procent) än män (4 procent) är allergiska mot nickel, vilket hänger samman med skillnader i exponering. Bland yngre kvinnor (18–29 år) har förekomsten av nickelallergi minskat från 28 procent 1999 till 23 procent Enligt motsvarande miljöhälsoenkät riktad till barnfamiljer (BMHE03) framkom att bland 12-åringarna hade 9 procent av flickorna (cirka 5 400) och 2 procent av pojkarna (cirka 1 400) nickelallergi.

I Sverige har 15–20 procent av befolkningen kontaktallergi mot något ämne. Handeksem förekommer hos 10 procent av befolkningen. Många nickelallergiker utvecklar handeksem som ofta är kroniskt svårbehandlat och som orsakar sjukskrivningar, arbetsbyte och stora samhällskostnader. Nickelallergi orsakas av att nickel avges till huden vid kontakt med till exempel smycken, verktyg, mynt, nycklar och handtag. Regler har funnits inom EU sedan år 2000 och skärptes år 2005. Reglerna omfattar produkter som kommer i direkt och långvarig kontakt med huden. Däremot gäller de inte varor där kontakten med huden är kort som verktyg, nycklar och mynt. Antalet produkter på marknaden som avger eller innehåller nickel över gällande gränsvärden har påtagligt minskat.

Miljömålet Giftfri miljö, innebär bland annat att miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa. Även om miljömålet visat sig vara svårt att nå är nedgången av mängden nickel i produkter ett steg i rätt riktning.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: