Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Indikatorer

Listan nedan över alla indikatorer kan filtreras på miljökvalitetsmål och län. Välj sökvillkor och klicka på Sök. Antal träffar per sida går att begränsa. 

 

Resultatet av sökningen kan sorteras alfabetiskt i respektive kolumn genom att klicka på rubrikerna för kategorierna Indikator, Ansvarig myndighet och Miljökvalitetsmål. 

 

 

Sök indikator

Listan visar: Indikatorer som främst följer upp : 4. Giftfri miljö.
Rad 1-12 av 12 rader
IndikatorAnsvarig myndighetMiljökvalitetsmål
Allergiframkallande kemiska produkter Kemikalieinspektionen Giftfri miljö
Ekologisk animalieproduktion Länsstyrelserna i samverkan Giftfri miljö
Ekologisk mjölk Länsstyrelserna i samverkan Giftfri miljö
Ekologiskt odlad mark Länsstyrelserna i samverkan Giftfri miljö
Förorenade områden Länsstyrelserna i samverkan Giftfri miljö
Hälsofarliga kemiska produkter Kemikalieinspektionen Giftfri miljö
Konsumenttillgängliga kemiska produkter Kemikalieinspektionen Giftfri miljö
Miljögifter i modersmjölk och blod Kemikalieinspektionen Giftfri miljö
Miljöledningssystem Länsstyrelserna i samverkan Giftfri miljö
Nickelallergi Folkhälsomyndigheten Giftfri miljö
Växtskyddsmedel Kemikalieinspektionen Giftfri miljö
Växtskyddsmedel i ytvatten Kemikalieinspektionen Giftfri miljö