God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Indikatorer

Listan nedan över alla indikatorer kan filtreras på miljökvalitetsmål och län. Välj sökvillkor och klicka på Sök. Antal träffar per sida går att begränsa. 

 

Resultatet av sökningen kan sorteras alfabetiskt i respektive kolumn genom att klicka på rubrikerna för kategorierna Indikator, Ansvarig myndighet och Miljökvalitetsmål. 

 

 

Indikatorerna nedan har data från både nationell och regional nivå. På webbplatsen sverigesmiljömål.se visas ytterligare ett hundratal utvalda indikatorer med data på huvudsakligen nationell nivå.

 

Sök indikator

Listan visar: Indikatorer som främst följer upp : 15. God bebyggd miljö.
Rad 1-17 av 17 rader
IndikatorAnsvarig myndighetMiljökvalitetsmål
Antikvarisk kompetens Länsstyrelserna i samverkan God bebyggd miljö
Besvär av inomhusmiljön Folkhälsomyndigheten God bebyggd miljö
Besvär av trafikbuller Folkhälsomyndigheten God bebyggd miljö
Bostäder i kollektivtrafiknära lägen Boverket God bebyggd miljö
Bostäder med fukt och mögel Folkhälsomyndigheten God bebyggd miljö
Exponering för miljötobaksrök Folkhälsomyndigheten God bebyggd miljö
Hushållsavfall Naturvårdsverket God bebyggd miljö
Planering energi Länsstyrelserna i samverkan God bebyggd miljö
Planering grönstruktur och vattenområden Länsstyrelserna i samverkan God bebyggd miljö
Planering kulturmiljö Länsstyrelserna i samverkan God bebyggd miljö
Planering transporter Länsstyrelserna i samverkan God bebyggd miljö
q-märkt Länsstyrelserna i samverkan God bebyggd miljö
Rivningsförbud Boverket God bebyggd miljö
Skyddad bebyggelse Boverket God bebyggd miljö
Sömnstörda av trafikbuller Folkhälsomyndigheten God bebyggd miljö
Tillgång till service och grönska Boverket God bebyggd miljö
Vindkraftsel Länsstyrelserna i samverkan God bebyggd miljö