God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Indikatorer

Listan nedan över alla indikatorer kan filtreras på miljökvalitetsmål och län. Välj sökvillkor och klicka på Sök. Antal träffar per sida går att begränsa. 

 

Resultatet av sökningen kan sorteras alfabetiskt i respektive kolumn genom att klicka på rubrikerna för kategorierna Indikator, Ansvarig myndighet och Miljökvalitetsmål. 

 

 

Sök indikator

Listan visar: Indikatorer som främst följer upp : 15. God bebyggd miljö.
Rad 1-23 av 23 rader
IndikatorAnsvarig myndighetMiljökvalitetsmål
Antikvarisk kompetens Länsstyrelserna i samverkan God bebyggd miljö
Besvär av inomhusmiljön Folkhälsomyndigheten God bebyggd miljö
Besvär av trafikbuller Folkhälsomyndigheten God bebyggd miljö
Bostäder med fukt och mögel Folkhälsomyndigheten God bebyggd miljö
Byggnadsminnen Boverket God bebyggd miljö
Exponering för miljötobaksrök Folkhälsomyndigheten God bebyggd miljö
Hushållsavfall Naturvårdsverket God bebyggd miljö
Planering energi Länsstyrelserna i samverkan God bebyggd miljö
Planering grönstruktur och vattenområden Länsstyrelserna i samverkan God bebyggd miljö
Planering kulturmiljö Länsstyrelserna i samverkan God bebyggd miljö
Planering transporter Länsstyrelserna i samverkan God bebyggd miljö
q-märkt Länsstyrelserna i samverkan God bebyggd miljö
Radon i dricksvatten Länsstyrelserna i samverkan God bebyggd miljö
Radon i flerbostadshus Länsstyrelserna i samverkan God bebyggd miljö
Radon i skolor Länsstyrelserna i samverkan God bebyggd miljö
Radon i småhus Länsstyrelserna i samverkan God bebyggd miljö
Rivningsförbud Boverket God bebyggd miljö
Sömnstörda av trafikbuller Folkhälsomyndigheten God bebyggd miljö
Vindkraftsel Länsstyrelserna i samverkan God bebyggd miljö
Återvinning Glas Länsstyrelserna i samverkan God bebyggd miljö
Återvinning Metall Länsstyrelserna i samverkan God bebyggd miljö
Återvinning Pappersförpackningar Länsstyrelserna i samverkan God bebyggd miljö
Återvinning Plast Länsstyrelserna i samverkan God bebyggd miljö