Säker strålmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Säker strålmiljö

Ultraviolett strålning

Antalet årliga fall av hudcancer orsakade av ultraviolett strålning är lägre än år 2000.