Säker strålmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Säker strålmiljö

Strålskyddsprinciper

Individens exponering för skadlig strålning i arbetslivet och i övriga miljön begränsas så långt det är rimligt möjligt.