Säker strålmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Säker strålmiljö

Radioaktiva ämnen

Utsläppen av radioaktiva ämnen i miljön begränsas så att människors hälsa och den biologiska mångfalden skyddas.