Skyddande ozonskikt. Bild: Tobias Flygar.

Skyddande ozonskikt

Preciseringar av Skyddande ozonskikt

Två preciseringar

Regeringen har fastställt två preciseringar av miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt:

  • Vändpunkt och återväxt
    Vändpunkten för uttunningen av ozonskiktet har nåtts och början på återväxten observeras
  • Ofarliga halter ozonnedbrytande ämnen
    Halterna av klor, brom och andra ozonnedbrytande ämnen i de övre luftlagren understiger den nivå där ozonskiktet påverkas negativt.