Frisk luft. Bild: Tobias Flygar.

Frisk luft

Uppföljning 2018

Den årliga uppföljningen 2018

Den årliga uppföljningen av Sveriges miljömål presenteras på webbplatsen sverigesmiljömål.se.

Den fullständiga årliga uppföljningen finns i Naturvårdsverkets rapport "Miljömålen – årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2018".

Regeringens uppföljning

Regeringen gör regelbundet en egen uppföljning och bedömning av möjligheten att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Den senaste finns i regeringens budgetförslag för år 2018 som lämnades till riksdagen den 20 september 2017 (under utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård).

Följs upp inom tio områden

Miljökvalitetsmålet Frisk luft följs upp genom målets tio så kallade preciseringar. De omfattar en högsta halt av: Bensen, Bens(a)pyren, Butadien, Formaldehyd, Partiklar (PM2,5), Partiklar (PM10), Marknära ozon, Ozonindex, Kvävedioxid, Korrosion.

Etappmål för miljökvalitetsmålet

Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. Även etappmålen följs upp i den årliga uppföljningen. Mer om etappmålen som rör miljökvalitetsmålet Frisk luft hittar du här: