Begränsad klimatpåverkan. Illustration Tobias Flygar

Begränsad klimatpåverkan

Precisering av Begränsad klimatpåverkan

En precisering

Riksdagen har fastställt en precisering av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan:

  • Den globala medeltemperaturökningen begränsas till långt under 2 grader Celsius över förindustriell nivå och ansträngningar görs för att hålla ökningen under 1,5 grader Celsius över förindustriell nivå. Sverige ska verka internationellt för att det globala arbetet inriktas mot detta mål.