Nyheter 2016


  • Frisk luft är närmast att nås

   Frisk luft är det miljökvalitetsmål som närmast uppfylls, enligt den regionala uppföljningen av miljömålen 2016. Tio län är nära att nå målet. Läs mer i decembernumret av nyhetsbrevet Miljömålsnytt (nytt fönster).

  • Svenskarna kör allt mer bil

   Varje svensk kör i genomsnitt 663 mil med bil per år, enligt 2015 års siffror. Det är en ökning med 8 mil jämfört med år 2014, visar den uppdaterade indikatorn här på miljömål.se.

  • Hållbar konsumtion krävs för att nå miljömålen

   Den privata konsumtionens klimat- och miljöpåverkan måste minska om vi ska nå miljömålen. Regeringen föreslår åtgärder i ny strategi för hållbar konsumtion. Läs mer i oktobernumret av nyhetsbrevet Miljömålsnytt (nytt fönster).

  • Miljömålen i budgetpropostionen

   Miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och Levande skogar får mer medel i regeringens budgetproposition för år 2017. Läs mer i septembernumret av nyhetsbrevet Miljömålsnytt (nytt fönster).

  • Ny miljömål.se i maj 2017

   Naturvårdsverket har presenterat en tidsplan för arbetet med att uppdatera denna webbplats miljömål.se. I maj 2017 planeras en delvis ny webbplats vara på plats.

  • Om miljömålsarbetet i näringslivet

   Påtryckningar från det omgivande samhället, krav från kunder och eget intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor har fått många företag att inkludera miljömålsarbete i företagandet. Läs mer i juninumret av nyhetsbrevet Miljömålsnytt (nytt fönster).

  • Kommunerna gör mycket för miljömålen

   Många kommuner arbetar för att uppfylla de svenska miljömålen. Se exempel från bland annat Växjö, Göteborg, Stockholm, Karlstad och medlemmarna i Klimatkommunerna i majnumret av nyhetsbrevet Miljömålsnytt (nytt fönster).

  • Miljömålsrådet prioriterar hållbara transporter

   Miljömålsrådet, som består av chefer för 17 myndigheter med central roll i arbetet för miljömålen, har valt att lägga särskild vikt vid hållbara transporter. Det handlade även rådets möte den 12 april 2016 om.

  • Steg framåt mot de svenska miljömålen

   Ett nytt globalt klimatavtal, åtgärder som minskar spridningen av vissa farliga ämnen och insatser mot luftföroreningar. Det är några steg som tagits med sikte på att Sveriges miljömål ska nås, visar 2016 års årliga uppföljning.

  • Få län når miljökvalitetsmål till år 2020

   Mycket görs i Sveriges län för att nå miljömålen men mer behöver fortfarande göras för att målen ska nås, visar årets regionala uppföljning. 3 av 21 län varken når eller är nära att nå något av miljökvalitetsmålen till år 2020.