Nyheter 2013


  • 24 etappmål i miljömålssystemet

   Regeringen har beslutat om 5 nya etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, att lägga till de 5 som fanns tidigare. Nu finns sammanlagt 24 etappmål i det svenska miljömålssystemet.

  • Tätorterna blir tätare och mindre gröna

   Fler bor i städer och tätorter, och grönytornas andel minskar. Boverket har sett över tillståndet i den svenska byggda miljön utifrån miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Läs mer i decembernumret av Miljömålsnytt på miljömål.se/december (nytt fönster).

  • Så ska Sverige få giftfri miljö

   Strategin för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och de åtta etappmålen för farliga ämnen till år 2015–2020 presenteras i regeringens kemikalieproposition. Läs mer i novembernumret av Miljömålsnytt på miljömål.se/november (nytt fönster).

  • Nytt etappmål i miljömålssystemet

   Regeringen har beslutat om Sveriges nittonde etappmål i miljömålssystemet: ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning och internationellt till år 2020. Läs mer i oktobernumret av Miljömålsnytt på miljömål.se/oktober (nytt fönster).

  • Renare luft spar 200 miljoner i bättre barnhälsa

   Hälsovinsten är minst 200 miljoner kr om barn i Sverige utsätts för mindre trafikföroreningar. Det visar en underlagsrapport för miljökvalitetsmålet Frisk luft. Läs mer i septembernumret av Miljömålsnytt på miljömål.se/september (nytt fönster).

  • Var fjärde kommun ratar miljömålen

   28 procent av Sveriges kommuner saknar miljöprogram eller liknande som är knutet till de nationella miljömålen. Läs mer i augustinumret av nyhetsbrevet Miljömålsnytt på miljömål.se/augusti (nytt fönster).

  • Fyra nya etappmål om farliga ämnen

   Regeringen har beslutat om fyra nya etappmål om farliga ämnen. Nu finns sammanlagt 18 etappmål, varav sju om farliga ämnen. Läs mer i juninumret av nyhetsbrevet Miljömålsnytt.

  • Mer fart i miljöarbetet temat för miljömålsdagarna 2013

   Miljömålsdagarna – årets viktigaste mötesplats för alla som arbetar med miljömålen – ägde rum i Umeå 15–16 maj. Temat var "Mer fart i miljöarbetet – i näringslivet, kommunerna och hos myndigheterna". Se Miljömålsdagarna i efterhand här.

  • Var tredje grundvattentäkt utan skydd

   30 procent av Sveriges 1 703 kommunala grundvattentäkter saknar vattenskyddsområde. Skillnaden är stor mellan Sveriges län. Vattenskyddsområden i Sverige är en av 61 uppdaterade miljömålsindikatorer här på miljömål.se.

  • Stockholm och Värmland bästa miljölandstingen

   Stockholms läns landsting och Landstinget i Värmland toppar tidningen Miljöaktuellts rankning av Sveriges 21 landsting och regioner. Samtliga landsting har politiskt antagna miljömål. Mer om granskningen i februarinumret av nyhetsbrevet från miljömål.se.

  • Regeringen utreder värden av ekosystemtjänster

   Regeringen har tillsatt en utredning om hur ekosystemtjänster kan värderas och hur värderingarna kan användas, så att ett av etappmålen ska kunna nås till 2018. Mer om detta och andra miljömålsnyheter i januarinumret av nyhetsbrevet från miljömål.se.