Miljömålsrådet prioriterar hållbara transporter

Miljömålsrådet, som består av chefer för 17 myndigheter med central roll i arbetet för miljömålen, har valt att lägga särskild vikt vid hållbara transporter. Det handlade även rådets möte den 12 april 2016 om.

Rådet pratade om pågående arbete på olika nivåer i samhället och identifierade vilka målkonflikter som finns, för att ge bra förslag till gemensamma insatser. Hållbara transporter pekades ut som ett särskilt viktigt område i Miljömålsrådets åtgärdslistor som presenterades den 1 mars 2016. Listorna visar de gemensamma insatser som kommer genomföras närmaste året med syfte att  bidra till att nå de nationella miljömålen. 

Nästa möte med Miljömålsrådet är den 30 augusti 2016.

Mer information