Nu ökar vi takten för att nå miljömålen – Miljömålsdagarna 2017

Miljömålsdagarna 2017 ägde rum den 30–31 maj 2017 på Quality Hotel Frösö Park i Östersund. Konferensen är årets viktigaste mötesplats för alla som arbetar med Sveriges miljömål. Se webbsändningen från dagarna i efterhand här.

Webbsändning från Miljömålsdagarna 2017

Presentationer från Miljömålsdagarna 2017

Skip Navigation Links.

Viktigt att samarbeta för att nå miljömålen

Temat för årets Miljömålsdagar var "Nu ökar vi takten för att nå Sveriges miljömål". Konferensen slog deltagarrekord i år med 280 anmälda. Flera föreläsare betonade vikten av att samverka i miljöarbetet.

Miljöminister Karolina Skog skickade en videohälsning där hon slog fast att det gemensamma arbetet med miljömålen är viktigt, målen ska nås och vi måste öka takten. Sverige ska även vara ledande med att genomföra FN:s Agenda 2030, där miljömålen är en del av den gröna dimensionen.

Parul Sharma, ordförande för regeringens Agenda 2030-delegation, berättade om delegationens förslag till handlingsplan för FN-målen. Långsiktighet i styrning och ledning, en översättning av delmålen, kommunikationsåtgärder och bildningsinsatser och att agendan integreras i alla politikområden behövs. Den största utmaningen blir att få ett folkligt engagemang kring målen. 

Susanna Löfgren, länsråd i Jämtlands län, summerade Miljömålsdagarna den sista konferensdagen. Hon menade att mer inspiration och mindre pekpinnar kan vara vägen för att nå miljömålen. De konflikter som kan finnas mellan målen får inte hindra oss från att se möjligheterna. Folkbildning, kunskap och insikt – att veta mer om till exempel skogen, kulturmiljön, det samiska kulturarvet – är viktigt för arbetet framåt, i samverkan, för att nå Sveriges miljömål.

Mer om Miljömålsdagarna 2017

Miljömålsdagarna är en årlig mötesplats för uppföljning, erfarenhetsutbyte och framåtsyftande visioner för alla som arbetar med Sveriges miljömål – inom näringslivet, i kommuner, myndigheter och intresseorganisationer. De är ett tillfälle för samtal kring nationellt, regionalt och lokalt miljöarbete.

Länsstyrelsen i Jämtlands län var värd för årets Miljömåldagar. De arrangerades i samarbete med Naturvårdsverket, RUS (Regional miljömålssamverkan), SKL (Sveriges kommuner och landsting), Svenskt näringsliv, Visita, Skogsindustrierna, LRF, Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen.