Mer på miljömål.se om vad som görs för att nå miljömålen

Vi har nu kompletterat webbplatsen med mer information om vad som görs i det svenska samhället för att nå miljömålen. Det finns dessutom uppdaterad information om vad näringslivet kan göra för att målen ska nås, goda exempel etc.