Näringslivet

Näringslivet har en betydande roll tillsammans med andra aktörer för att de svenska miljömålen ska uppnås. Många företag bedriver i dag ett strukturerat miljöarbete som har stor betydelse för miljön och ligger i linje med de svenska miljömålen. Avsikten med dessa webbsidor är att ge små och stora företag inspiration och verktyg till att mer aktivt arbeta med de svenska miljömålen och visa sitt miljöarbete relaterat till dessa.