Du & jag kan hjälpa till

Lövportal, barn och blommor. Bild: Jan Töve/Naturfotograferna
Foto: Jan Töve/Naturfotograferna

Ordspråket ”Många bäckar små gör en stor å” är lika relevant som någonsin. Därför vill vi tipsa om vardagsnära handlingar som var och en av oss – du och jag – kan göra för att bidra till att miljökvalitetsmålen nås.

För att det ska vara möjligt att nå målen inom en generation behöver vi människor genomföra ett stort antal åtgärder. De flesta är ganska omfattande, och berör oss alla i samhället. Men det är inte bara de storslagna besluten som har en roll att spela. Vad vi gör som individer hemma och på jobbet har också stor betydelse.

Miljömålen i poesi och praktik

De länkade sidorna nedan ger poetisk inspiration och praktiska tips på vardagsåtgärder som vi föreslår för varje miljökvalitetsmål. Genom att följa tipsen kan var och en av oss bidra till att målen nås.

 

Dikten till höger: © Erik Blomberg – förmedlat genom Alis.


 

 

Människans hem
Nu är det natt över jorden.
Darrande stjärna, gläns!
Världarna vandra så fjärran.
Mörkret är utan gräns.

 

Marken och mullen och mörkret,
varför älskar jag dem?
– Stjärnorna vandra så fjärran.
Jorden är människans hem.  

 

Erik Blomberg

Mer information