Tillgänglighet

Webbplatsens innehåll ska vara tillgängligt och användbart för så många som möjligt.

Webbplatsen följer riktlinjerna från World Wide Web Consortium (W3C) och deras Web Accessibility Initiative (WAI) samt dåvarande E-delegationens riktlinjer för webbplatser inom svensk offentlig sektor. Det innebär bland annat att:

  • Du kan navigera på webbplatsen utan mus, enbart med hjälp av tangentbordets tabbtangent. 
  • Våra länkar har tydliga länktexter. Det ska vara möjligt att förstå vart länken leder även om den är lyft ur sitt sammanhang. 
  • Alla tabeller är tillgänglighetsanpassade.
  • Webbplatsens kod är korrekt. 

Ändra textstorleken

Du kan ändra textstorleken på webbplatsen genom ändra inställningarna i din webbläsare.

Information om miljömålen på teckenspråk

Teletal hjälper dig att ringa

Du som har svårt att prata i telefon kan på olika sätt få hjälp av Teletal när du vill ringa till Naturvårdsverket.

 

Tjänsten är gratis. Den vänder sig till dig som har svårt att tala, läsa, skriva eller minnas.