Generationsmålet

Uppföljning

En uppföljning av möjligheterna att nå generationsmålet ges i den fördjupade utvärderingen av miljömålen som Naturvårdsverket lämnar till regeringen cirka vart fjärde år.

Förslag på indikatorer

Naturvårdsverket har förslagit indikatorer för att följa upp generationsmålet – 22 indikatorer för den nationella samhällsomställningen och 7 indikatorer för Sveriges påverkan på global hälsa och miljö.


Indikatorer