Du & jag – Ingen övergödning

PPT_RF_joh_ima59365-415x280px
Foto: Johnér

Det är inte bara de storslagna besluten som har en roll att spela för att vi ska nå miljökvalitetsmålen. Vad vi gör som individer hemma eller på jobbet har också stor betydelse.

Här är tre tips till dig som vill bidra till att vi når miljökvalitetsmålet Ingen övergödning.  

1. Avlopp i hemmet

Om du har eget avloppssystem bör du se till att avloppsvattnet renas som det ska. Kolla med din kommun som vet vilka krav som gäller.

En stor del av de gödande ämnen som kommer ut i vattendragen kommer från de omkring en miljon enskilda avlopp som finns i Sverige.

2. Använd miljömärkt tvättmedel och undvik överdosering

Välj fosfatfritt medel om du inte är ansluten till avloppsreningsverk. Om vi tvättar våra kläder med tvättmedel som göder algerna blir visserligen kläderna lika rena som med andra medel, men våra sjöar, vattendrag och grundvatten blir ”smutsiga”.

3. Ät mer vegetarisk mat och mindre kött

Utsläppen av de gödande ämnena kväve och fosfor från jordbruket minskar om antalet djur som föds upp med odlat foder minskar. Samtidigt har betesmarker stor betydelse för den biologiska mångfalden.

Mer information

Dikten till höger: © Harry Martinson – förmedlat genom Alis.


 

 

Kväll i inlandet
Tyst gåtan speglas. Den spinner
afton i stillnad säv.
Här finns en skirhet som ingen 
märker i gräsets väv.

Tyst boskap stirrar med gröna ögon.
Den vandrar kvällslugn till vattnet ned.
Och insjön håller till alla munnar
sin jättesked.

 

Harry Martinson