Du & jag – Säker strålmiljö

Högspänningsledningar. Bild: Sunset 415.
Foto: Sunset 415

Det är inte bara de storslagna besluten som har en roll att spela för att vi ska nå miljökvalitetsmålen. Vad vi gör som individer hemma eller på jobbet har också stor betydelse.

Här är tre tips till dig som vill bidra till att vi når miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö. 

1. Var försiktig när du solar

Skydda särskilt dina barn från UV-strålningen. UV-strålning – från både solen och solarier – kan orsaka hudcancer. Barn är särskilt känsliga.

2. Brandvarnare

Har du en brandvarnare som du ska kassera så lämna den till kommunens elektronikåtervinning. Brandvarnare kan innehålla en liten mängd av det radioaktiva ämnet americium. Mängden i en enstaka brandvarnare är dock så liten att den inte är farlig i sig, utan problemet uppstår först när alla våra brandvarnare så småningom ska kasseras och americium kanske okontrollerat hamnar i naturen.

3. Mobiltelefoner

Välj mobiltelefon med lågt så kallat SAR-värde (riktvärdet som tillämpas för att bedöma strålrisken). Använd ”hands-free” och undvik långa samtal, främst i bilar som saknar yttre antenn.

En princip inom all riskhantering är att om det finns enkla och billiga sätt att minska exponeringen för ett ämne eller en verksamhet så bör man göra det, även om den vetenskapliga misstanken om hälsoeffekter är svag eller osäker.

Miljömålen i poesi och praktik

Till sidans topp


 

 

När tv på kvällen har tystnat.
När det är tyst och stilla
lyssnar jag intensivt:
krukväxterna rör långsamt på sig
alla ting i rummet vibrerar
ingenting är orörligt och ingenting
är vad det synes vara;
detta rum är en del av världsrymden
här råder stränga lagar
skrivna med odechiffrerade tecken
hit är det miljoner ljusår
någonstansifrån.

 

Per-Hakon Påwals