Du & jag – Giftfri miljö

Solros mot blå himmel. Bild: Owe Persson/Megapix.
Foto: Owe Persson/Megapix

Det är inte bara de storslagna besluten som har en roll att spela för att vi ska nå miljökvalitetsmålen. Vad vi gör som individer hemma eller på jobbet har också stor betydelse.

Här är tre tips till dig som vill bidra till att vi når miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.  

1. Undvik att använda kemikalier i onödan

Använd miljömärkta kemiska produkter så långt det är möjligt. Se också till att förvara alla kemikalier utom räckhåll för småbarn.

Vi vet att de miljömäkta produkterna åtminstone är mindre skadliga än sådana som inte är miljömärkta. Hushållskemikalier är också den vanligaste orsaken till förgiftningstillbud bland småbarn.

2. Sortera ditt farliga avfall och lämna det till återvinning

Farliga ämnen kan annars komma ut och orsaka skada i miljön. Var särskilt noga med färger, lösningsmedel, andra hushållskemikalier, batterier och elektronisk utrustning.

3. Välj ekologiska livsmedel så långt du kan

I ekologisk odling används betydligt mindre kemiska bekämpningsmedel.

Miljömålen i poesi och praktik

Till sidans topp


 

 

I trädgården
Barnet i trädgården
är ett underligt ting:
ett litet litet djur,
en liten liten blomma.
Det myser som en katt åt nejlikorna
och skubbar sitt huvud
mot solrosens jättestängel.
Tänker kanske: sol är gott –
grönt är gräsfärg.
Vet kanske: jag växer!

 

Elmer Diktonius