Alla nyheter


  • Förslag på 87 miljömålsindikatorer

   De åtta myndigheter som har ansvar för de svenska miljökvalitetsmålen föreslår 87 miljömålsindikatorer till regeringen. Varje miljökvalitetsmål följs upp av 4-5 indikatorer och 11 indikatorer är kopplade till generationsmålet.

  • Anmäl dig till Miljömålsdagarna 2017

   Nu är anmälan öppen till Miljömålsdagarna 2017 den 30-31 maj på Quality Hotel Frösö Park i Östersund. Miljömålsdagarna är årets viktigaste konferens för dig som arbetar med Sveriges miljömål.

  • 24 åtgärder för att nå miljömålen

   Miljömålsrådet har kommit överens om 24 konkreta frågor där rådet stärker samarbetet för att öka takten och effektiviteten i arbetet för att nå Sveriges miljömål.

  • ... och så här gick det med 2016 års åtgärder

   Miljömålsrådet initierade 44 samverkansåtgärder 2016. En åtgärd har slutförts, om minskade koldioxidutsläpp från flygresor. Läs mer i februarinumret av nyhetsbrevet Miljömålsnytt (nytt fönster).

  • Före miljömålen fanns 13 miljöhot

   Naturvårdsverket fyller 50 år den 1 juli 2017. Nyhetsbrevet Miljömålsnytt uppmärksammar därför de svenska miljömålens historia. Läs mer om de 13 miljöhoten i januarinumret (nytt fönster).

  • Frisk luft är närmast att nås

   Frisk luft är det miljökvalitetsmål som närmast uppfylls, enligt den regionala uppföljningen av miljömålen 2016. Tio län är nära att nå målet. Läs mer i decembernumret av nyhetsbrevet Miljömålsnytt (nytt fönster).

  • Få län når miljökvalitetsmål till år 2020

   Mycket görs i Sveriges län för att nå miljömålen men mer behöver fortfarande göras för att målen ska nås, visar årets regionala uppföljning. 3 av 21 län varken når eller är nära att nå något av miljökvalitetsmålen till år 2020.

  • Svenskarna kör allt mer bil

   Varje svensk kör i genomsnitt 663 mil med bil per år, enligt 2015 års siffror. Det är en ökning med 8 mil jämfört med år 2014, visar den uppdaterade indikatorn här på miljömål.se.

  • Hållbar konsumtion krävs för att nå miljömålen

   Den privata konsumtionens klimat- och miljöpåverkan måste minska om vi ska nå miljömålen. Regeringen föreslår åtgärder i ny strategi för hållbar konsumtion. Läs mer i oktobernumret av nyhetsbrevet Miljömålsnytt (nytt fönster).

  • Miljömålen i budgetpropostionen

   Miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och Levande skogar får mer medel i regeringens budgetproposition för år 2017. Läs mer i septembernumret av nyhetsbrevet Miljömålsnytt (nytt fönster).

  • Ny miljömål.se i maj 2017

   Naturvårdsverket har presenterat en tidsplan för arbetet med att uppdatera denna webbplats miljömål.se. I maj 2017 planeras en delvis ny webbplats vara på plats.

  • Om miljömålsarbetet i näringslivet

   Påtryckningar från det omgivande samhället, krav från kunder och eget intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor har fått många företag att inkludera miljömålsarbete i företagandet. Läs mer i juninumret av nyhetsbrevet Miljömålsnytt (nytt fönster).

  • Kommunerna gör mycket för miljömålen

   Många kommuner arbetar för att uppfylla de svenska miljömålen. Se exempel från bland annat Växjö, Göteborg, Stockholm, Karlstad och medlemmarna i Klimatkommunerna i majnumret av nyhetsbrevet Miljömålsnytt (nytt fönster).

  • Miljömålsrådet prioriterar hållbara transporter

   Miljömålsrådet, som består av chefer för 17 myndigheter med central roll i arbetet för miljömålen, har valt att lägga särskild vikt vid hållbara transporter. Det handlade även rådets möte den 12 april 2016 om.

  • Steg framåt mot de svenska miljömålen

   Ett nytt globalt klimatavtal, åtgärder som minskar spridningen av vissa farliga ämnen och insatser mot luftföroreningar. Det är några steg som tagits med sikte på att Sveriges miljömål ska nås, visar 2016 års årliga uppföljning.