Anmäl dig till Miljömålsdagarna 2017

Miljömålsdagarna 2017 äger rum den 30–31 maj 2017 på Quality Hotel Frösö Park i Östersund.

Miljömålsdagarna är en årlig mötesplats för uppföljning, erfarenhetsutbyte och framåtsyftande visioner för alla som arbetar med Sveriges miljömål – inom näringslivet, i kommuner, myndigheter och intresseorganisationer. De är ett tillfälle för samtal kring nationellt, regionalt och lokalt miljöarbete som brukar samla omkring 200–300 deltagare från hela landet.

Under de två dagarna får du:

  • en uppdatering av svenskt miljöarbete
  • möjlighet att dela med dig av och inspireras av goda exempel
  • nätverka med företrädare för regeringen, statliga myndigheter, näringslivet och kommuner.

Bland årets talare märks bland annat miljöminister Karolina Skog, människorättsexperten och ordförande i regeringens Agenda 2030-delegation Parul Sharma, miljömålsrådets ordförande Maria Wetterstrand, den nationelle samordnaren för fossilfritt Sverige Svante Axelsson och regeringens särskilda utredare om hållbar turism Britt Bohlin. Representanter för företag som Ica, Scania, Schenker och Ragn-Sells samt för kulturmiljöintressen, samiska näringar, skogs- och lantbruk finns också på plats.

Under dagarna arrangeras mindre workshops kring hållbar samhällsplanering, fossilbränslefri trafik, vattenfrågor, cirkulär ekonomi med mera. 

Välkommen till två högintressanta dagar fyllda av spännande föreläsningar, workshops, studiebesök och en exklusiv smakupplevelse kvällen innan det drar igång!

Mer om Miljömålsdagarna

Den 30-31 maj 2017 arrangeras de årliga nationella miljömålsdagarna. Länsstyrelsen i Jämtlands län är värd för evenemanget som äger rum i Östersund, på Frösön i Storsjön. Miljömålsdagarna arrangeras i samarbete med Naturvårdsverket, RUS (Regional miljömålssamverkan), SKL (Sveriges kommuner och landsting), Svenskt näringsliv, Visita, Skogsindustrierna, LRF, Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen.