Främja och förebygg så når vi miljömålen – Miljömålsdagarna 2016

Främja och förebygg var temat för Miljömålsdagarna 2016, årets viktigaste mötesplats för alla som arbetar med de svenska miljömålen. Konferensen ägde rum i Växjö 27–28 april 2016.

Webbsändning av konferensen

Miljömålsdagarna 2016 kan ses i efterhand här på miljömål.se/miljomalsdagarna och via:

Webbsändning per talare den 27 april 2016 på Bambuser (nytt fönster)

Presentationer från Miljömålsdagarna 2016

Alla presentationer från Miljömålsdagarna 2016 finns på Google Drive.

Tweets om och från Miljömålsdagarna 2016

Referat från 27 april: Näringslivet deltar i Miljömålsdagarna

De årliga Miljömålsdagarna hålls i år i Växjö och den största nyheten är att näringslivet och dess representanter deltar på bred front. Därför handlade flera programpunkter under den första dagen om hur näringslivet kan tjäna på miljömålen och hur myndigheter kan underlätta för företag att använda dem.

– Dialogen med beslutsfattare visar på stor förståelse på ett övergripande plan, men i praktiken är det mycket svårare, sade Caroline af Ugglas, vice ordförande i Svenskt Näringsliv.

Representanter för mindre företag vittnade om att de endast träffar myndighetsföreträdare i samband med kontroller, inspektioner och förelägganden. Fler mötesplatser efterlystes som företagarmöten av olika slag. Många företagare är intresserade av miljöarbete men betydligt färre känner till miljömålen och därför behöver myndigheterna lyfta fram miljömålen på företagarmötena.

Ett annat återkommande tema under den första dagen var hur miljömålen ska slå igenom. Olle Bertilsson, Landstinget Västernorrland, hävdade att man måste föra ner miljöfrågorna till ”medarbetarna på golvet” för att de ska få genomslag. Han vittnade om en lyckosam kampanj för att minska flyg- och bilanvändningen vid tjänsteresor i landstinget. Nils Hannertz, IKEM (Innovations- och kemiindustrierna i Sverige) talade om företagets affärsutvecklare som en central person för att få något att hända. Först när affärsutvecklaren tar till sig betydelsen av miljömålen  kommer de att få genomslag i företaget.

Mer om Miljömålsdagarna

Miljömålsdagarna är en nationell, årligen återkommande konferens för dig som är ansvarig för eller arbetar med miljömålen i näringslivet, i en kommun eller på en myndighet – en mötesplats för att samtala kring nationellt, regionalt och lokalt miljöarbete

Fyra regionala konferenser om Mål i sikte – så styr vi med sikte på miljömålen har gett underlag till diskussionerna på Miljömålsdagarna. En av nycklarna till att nå de svenska miljömålen ligger i ökad dialog och samverkan mellan olika aktörer på nationell, regional och lokal nivå.
Konferensens ambition är att erbjuda givande föredrag, dialoger och möten, där du som deltagare kan inspireras och inspirera andra, samt intressanta studiebesök i Växjö med omnejd.

På konferensen får du:
– en uppdatering av svenskt miljöarbete
– möjlighet att dela med dig av och inspireras av goda exempel
– påverka förutsättningar och samarbete för miljö- och hållbarhetsarbete
– möta företrädare för regeringen, statliga myndigheter, näringslivet och kommuner.

Miljömålsdagarna 2016 ordnas av Länsstyrelsen i Kronobergs län, Naturvårdsverket och RUS i samarbete med Växjö kommun, Sveriges Kommuner och Landsting, Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv samt näringslivets nationella miljömålssamordnare Annika Helker Lundström.