Ställ om produktion och konsumtion – tema för Miljömålsdagarna 2015

Omställning av produktion och konsumtion är temat för Miljömålsdagarna 2015, årets viktigaste mötesplats för alla som arbetar med miljömålen. Konferensen äger rum i Örebro 5–6 maj 2015.

Bland årets föreläsare finns statssekreterare Göran Enander, miljömålsberedningens ordförande Anders Wijkman, Naturvårdsverkets tf generaldirektör Eva Thörnelöf och landshövdingen och ledamoten i miljömålsrådet Lena Sommestad.

Miljömålsdagarna 2015 arrangeras av Länsstyrelsen Örebro län, Rus och Naturvårdsverket.

Miljömålsdagarna här på miljömål.se/miljomalsdagarna

Du kommer att kunna följa Miljömålsdagarna direkt och i efterhand här på miljömål.se/miljomalsdagarna.

Du kan även twittra om och skicka inlägg till konferensen med #miljömålsdagarna.