Nationell miljömålssamordnare för näringslivet

Annika Helker Lundström är regeringens nationella miljömålssamordnare för näringslivet från den 1 januari 2015. Hon ska inspirera, synliggöra, driva på och ta tillvara näringslivets miljöarbete i miljömålssystemet. Uppdraget är tidsbegränsat och miljömålssamordnaren ska redovisa arbetet och sina slutsatser till regeringen den 30 juni 2017.