Om webbplatsen

Syfte

Miljömål.se är en webbplats för information om det svenska miljömålssystemet samt uppföljning och utvärdering av miljömålen.

Webbplatsen ger besökaren en överblick över systemet och vilka aktörer som är ansvariga för olika delar.

Webbplatsen ska vara lätt att hitta inom och ge en samlad beskrivning av miljömålen och miljöarbetet.

Miljömål.se visar förändringar som är viktiga för uppföljningen av miljökvalitetsmål och etappmål. De olika myndigheternas information på webbplatsen presenteras enhetligt så att användaren får en överblick över hur det går med arbetet för att nå målen.

Innehåll

Miljömål.se är uppbyggd kring Sveriges 16 miljökvalitetsmål och generationsmålet. Du hittar en beskrivning av själva miljökvalitetsmålen, varför de behövs och hur det går att uppnå dem.

Varje miljökvalitetsmål följs upp med hjälp av bland annat indikatorer som visar viktiga förändringar.

För varje miljökvalitetsmål finns länkar till den myndighet som är ansvarig för uppföljning av just det målet. På respektive myndighets webbplats hittar du mer information om måluppföljningen.

På miljömål.se finns ett kalendarium och ett nyhetsbrev som kommer ut cirka 10 gånger per år. Du kan prenumerera på nyhetsbrevet via miljömål.se.

Innehållsansvar/Disclaimer

Miljömål.se förvaltas av Naturvårdsverket, vars uppgift är att samordna miljömålsuppföljningen och lämna en samlad redovisning årligen till regeringen.

Myndigheter med ansvar i miljömålssystemet och länsstyrelserna ansvarar för informationen på sina respektive sidor på miljömål.se.

Uppgifter i inbäddat material från exempelvis Instagram och Twitter står respektive upphovsperson för. Naturvårdsverket är personuppgiftsansvarig för de inlägg som görs av verkets anställda, men inte kommentarer som andra lämnar. Naturvårdverkets publicering av dessa uppgifter är i informativt syfte, för att berätta om miljömålen och arbetet med att nå dem. Rapportera kränkande innehåll på miljömål.se via vår kontaktsida, se länk i sidfoten, så tas det bort från webbplatsen.

Målgrupper

Miljömål.se är användbar för dem som i sitt arbete, till exempel inom offentlig förvaltning, politiken, medier eller ideella organisationer, vill veta hur det går för de svenska miljömålen.

Även du som är intresserad av miljömålen inom näringslivet, i skolan, högskolan eller som privatperson har mycket att hämta på webbplatsen.

Indikatorer på miljömål.se

På miljömål.se finns många indikatorer som myndigheterna ansvarar för. Utveckling av befintliga och nya indikatorer pågår kontinuerligt. Länsstyrelserna i samverkan (Rus) ansvarar för att utveckla nya indikatorer på regional nivå. Läs mer om indikatorerna:

Standarder

Webbplats är byggd i enlighet med Post- och telestyrelsens vägledning för webbutveckling i offentlig sektor. För innehållet används XHTML 1.0 Strict och presentationen styrs via Cascading Style Sheets (CSS) 2.1.

Webbläsare

Webbplatsen visas allra bäst i en webbläsare som har stöd för ovan angivna standarder, exempelvis senare versioner av:

  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera 
  • Safari
  • Chrome

Äldre webbläsare visar samma innehåll, men utan formgivning.

Skript

Webbplatsen innehåller ett antal javaskript. Dessa används för att till exempel placera markören i rätt fält i formulär eller öppna vissa typer av länkar i ett separat fönster. Ingen av dessa funktioner krävs för att webbplatsen ska fungera.

Upphovsrätt

Fotografierna och illustrationerna på miljömål.se är skyddade av fotografens eller illustratörens upphovsrätt. Du får inte använda eller sprida dem utan tillstånd från fotografen eller illustratören. 

Miljömålsillustrationerna får dock användas av de aktörer som ingår i miljömålssystemet för att informera om de svenska miljömålen. Andra aktörer – till exempel studenter, organisationer och företag – kan ansöka om tillåtelse från Naturvårdsverket att använda illustrationerna i icke-kommersiella sammanhang för att informera om Sveriges miljömål. För kommersiellt bruk av illustrationerna så måste upphovsrättsinnehavaren kontaktas. Vid all användning ska illustratörens namn tydligt framgå. Illustrationerna får inte bearbetas, beskäras eller förvanskas.

Texterna, diagrammen och kartorna på miljömål.se är fria att använda och sprida vidare, om inte annat anges. Uppge Naturvårdsverkets webbplats miljömål.se som källa. Undantagna är dikterna under avdelningen "Du & jag kan hjälpa till" som inte får användas eller spridas utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Länkningspolicy

Länka gärna till miljömål.se! Använd gärna kuben med de 16 miljökvalitetsmålen eller e-postsignaturen som länkillustration och ange Tobias Flygar som illustratör.

Din e-postadress

Naturvårdsverket är en statlig myndighet. Meddelanden som skickas till oss blir därför allmänna handlingar. De kan komma att lämnas ut till vem som helst som frågar efter dem, om innehållet inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Lämna gärna synpunkter!

Vi arbetar löpande med att förbättra vår webbplats. Om du har förslag på hur vi kan göra miljömål.se bättre – hör av dig!