Du & jag – Grundvatten av god kvalitet

Källa i Västergötland. Bild: Tore Hagman/Naturfotograferna.
Foto: Tore Hagman/Naturfotograferna

Det är inte bara de storslagna besluten som har en roll att spela för att vi ska nå miljökvalitetsmålen. Vad vi gör som individer hemma eller på jobbet har också stor betydelse.

Här är tre tips till dig som vill bidra till att vi når miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet.

1. Brunnar kan äventyra grundvattennivån

Om du har en egen brunn eller om ditt vattenledningsvatten kommer från en kommunal brunn bör du vara extra sparsam med vattnet. Täta de kranar som droppar, spola inte vatten i onödan (till exempel när du diskar eller duschar) och vattna inte gräsmattan när det är brist på vatten.

Visserligen är Sverige rikt på vatten men slöseri kan leda till att grundvattennivån sjunker. Detta gäller särskilt torra somrar, och i synnerhet i områden nära havet. I brunnar nära havet kan saltvatten tränga in och förorena brunnsvattnet för lång tid.

2. Farliga vätskor i avloppet

Häll aldrig ut farliga vätskor som till exempel bensin eller lacknafta på marken eller i avloppet! I sinom tid letar sig vätskorna ner till grundvattnet och förorenar det.

3. Tillför gödsel med varsamhet

Om du gödslar din mark bör du vara försiktig så att du inte överdoserar. Överskottet av de gödande ämnena kan hamna i grundvattnet och göra det skadligt att dricka – särskilt för små barn.

Miljömålen i poesi och praktik

Till sidans topp


 

 

Skogskällan
Näverskopan,
lämnad
här vid svala källan
för att släcka törsten ämnad
för de vandrare som,
om ock sällan,
kommo här förbi
och igenom dunklet
stannade en stund
sågo de tysta träden,
sågo de ljusa molnen
spegla sig däri.

 

Joel Rundt