Säker strålmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Säker strålmiljö

Vad görs för att nå miljökvalitetsmålet?

Aktuella åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet, ur den senaste årliga uppföljningen av de svenska miljömålen:

  • SSM följer och verkar genom tillsynsinsatser av olika slag pådrivande för strålskyddsarbetet vid de kärntekniska anläggningarna.
  • All hantering av starka laserpekare är sedan 1 januari 2014 tillståndspliktig, vilket myndigheten bedömer bidra till en förbättrad strålsäkerhet.
  • SSM har under 2015 genomfört utbildningar om radon för kommunala tjänstemän, mätföretag och byggföretag.
  • Strålsäkerhetsmyndighetens inspektioner av landsting och företag visar i strålskyddsarbetet att inspektionerna gör nytta.
  • SSM har redovisat ett regeringsuppdrag med åtgärdsförslag som syftar till att förändra svenskars solbeteende. Åtgärdsförslagen gäller för åren 2016-2019.
  • Länsstyrelsen Gotland samverkar för solsäkert beteende, bland annat ges information vid populära badstränder.
  • I Hallands län görs årliga informationskampanjer om solsäkerhet. I samband med det ges också invånarna möjlighet att undersöka sina födelsemärken och andra hudförändringar.
  • I Värmlands län har ett antal kommuner avvecklat sina kommunala solarier.