Du & jag – Bara naturlig försurning

Regndroppar på granbarr. Bild: Janos Jurka/Naturfotograferna.
Foto: Janos Jurka/Naturfotograferna

Det är inte bara de storslagna besluten som har en roll att spela för att vi ska nå miljökvalitetsmålen. Vad vi gör som individer hemma eller på jobbet har också stor betydelse.

Här är tre tips till dig som vill bidra till att vi når miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning.

1. Åk kollektivt i stället för bil så ofta du kan

Om ett stort antal människor åker buss, spårvagn, tunnelbana eller tåg i stället för bil till jobbet blir utsläppen av försurande kväveoxider mycket mindre.

2. Klipp gräsmattan med handdriven maskin

Om det inte är möjligt för dig kan du välja en el-, batteri- eller bensindriven gräsklippare som är miljömärkt. Bensindrivna gräsklippare som inte uppfyller Svanenmärkningens krav släpper ut stora mängder försurande ämnen.

3. Köp eldningsolja av miljöklass 1 om du har oljepanna

Med denna olja släpper du ut så lite svavel som möjligt när du värmer bostaden med oljeeldning.

Miljömålen i poesi och praktik

Till sidans topp


 

 

Regn
Sorlar, sorlar, susar
sommarregnets sorl,
alla trädens våta
blad och knoppar gråta
dropp – dropp – dropp
och därmed rusar
bäck i sorl och porl,
bäck i sorl.

 

Gustaf Fröding