Du & jag – Storslagen fjällmiljö

Renar i Härjedalsfjällen. Bild: Jan Töve/Naturfotograferna.
Foto: Jan Töve/Naturfotograferna

Det är inte bara de storslagna besluten som har en roll att spela för att vi ska nå miljökvalitetsmålen. Vad vi gör som individer hemma eller på jobbet har också stor betydelse.

Här är tre tips till dig som vill bidra till att vi når miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö.

1. Kör inte terrängskoter i onödan

Kör absolut inte på barmark. Om du gör det skadar du både marken och vegetationen. För att fjällen ska kunna skänka den rekreation de har förutsättningar för måste bullret från skotrar och flygplan och liknande begränsas i möjligaste mån.

2. Fiska inte i fjällsjöar där fiskeförbud råder

Fiskeförbud har ju införts för att sjöns fiskstammar hotar att försvinna. Du måste ge dig till tåls tills fisken i sjön har återhämtat sig.

3. Gå på de spångade lederna där sådana finns

En orsak till att leden har spångats kan vara att man vill undvika att växttäcket eller marken slits av tramp.

Miljömålen i poesi och praktik

Till sidans topp


 

 

Blånande fjäll
Inget vackrare finns
Hos er gungade min vagga
under den gyllenstrålande solen

 

Nu har solen gått ner
Mörkret brett ut sig
Jag vill åter vara hos er
Under den gyllenstrålande solen


Hos er är min kärlek
Den motstår allt
Hos er
är min tillflykt


Paulus Utsi

 

Översättning: John E. Utsi, Birgitta Östlund