Du & jag – Ett rikt odlingslandskap

Åker, ängslada och bondgård. Torbjörn Lilja/Naturfotograferna.
Foto: Torbjörn Lilja/Naturfotograferna

Det är inte bara de storslagna besluten som har en roll att spela för att vi ska nå miljökvalitetsmålen. Vad vi gör som individer hemma eller på jobbet har också stor betydelse.

Här är tre tips till dig som vill bidra till att vi når miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. 

1. Sköt om slåtterängarna

Delta gärna i hembygdsföreningens slåttergillen och restaurering av gamla byggnader, trägärdsgårdar och liknande. Ta också gärna kontakt med lantbrukare som har slåtterängar och fråga om du kan hjälpa till.

Slåtterängar har genom lång tids utmagring fått en rik flora. Det gör att insektsfaunan frodas, vilket i sin tur gynnar fågellivet. Den rika floran och faunan vill vi ha kvar, och slåtterängen är också ett viktigt kulturspår som ökar förståelsen för odlingslandskapets historia. Om vi inte sköter ängarna växer de igen. Även gamla byggnader måste skötas om vi vill ha dem kvar.

2. Städa inte för mycket i din trädgård 

Odla även gärna gamla svenska sorter av blommor och fruktträd. En variationsrik trädgård med många småmiljöer gynnar till exempel fåglar, fjärilar och igelkottar. Våra inhemska odlade sorter riskerar att försvinna om ingen odlar dem. Äldre sorter är också ofta härdigare än nyare sorter.

3. Välj kött från djur som betat på naturbetesmark

Ett sätt att gynna den biologiska mångfalden är att se till att naturbete blir lönsamt, och det gör vi genom att konsumera till exempel nöt- och fårkött från sådan produktion.

Miljömålen i poesi och praktik

 Till sidans topp


 

 

Bedömning
Man ser inte genast skillnad
på småsten och gråsparvar
i den nysådda, svarta åkern.

Några flyger och sätter sig i nypontörnet
– de är gråsparvar.

Andra blir kvar och trippar i åkern
– de är också gråsparvar.

Andra återigen ligger stilla kvar i åkern
– de är troligen stenar.

 

Anna Rydstedt