Mer pengar till klimatanpassning

Regeringen satsar ytterligare 400 miljoner på att klimatsäkra Sverige. I satsningen ingår ett nationellt klimatanpassningscentrum vid SMHI, och ett förlängt stöd till klimatsamordnare på regional nivå.

I klimatförändringarnas spår förväntas det framtida klimatet bli allt mer nederbördsrikt, med ökade risker för översvämningar, ras och skred.

Regeringen satsar därför 400 miljoner kronor mellan 2012–2015 på bland annat ett nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, och ett förlängt stöd till lokala klimatsamordnare vid länsstyrelserna.

Totalt satsas närmare en miljard mellan 2009–2015.